شرکت فنآوری اطلاعات لمسات

پیشرو در خدمات دانش بنیان

سامانه نرم افزاری دفتر آموزش سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران


http://edu.haj.ir

edu.haj.ir

دفتر رایزنی فرهنگی جمهوری عراق در ایران

http://www.iraqca.irدرباره ما

شرکت داده پردازی لمسات با هدف توسعه زیرساخت فنآوری اطلاعات بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق تاسیس شده است