پنج درس در مدیریت پروژه

بارها و بارها در جمع‌های دوستان و آشنایان این موضوع مطرح‌شده است که مدیریت پروژه چه حسی دارد. مردم‌دوست دارند بدانند ….

منبع: سایت لماست