برای رسیدن به موفقیت یکسری نکات ریز و مهمی در زندگی وجود دارد که باید همیشه به آنها توجه کنیم و آنها را ملکه ذهن خود قرار دهیم.   یادت باشد …   ۱) آنان که تجربه های گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار اشتباهند. ۲) از …