کسی را سرزنش نکنید …

کسی را سرزنش نکنید, به جای بحث درباره این‌که چه کسی باعث وقفه در پیشرفت است, در مورد این‌که چه چیز مانع پیشرفت است بحث کنید.

منبع: سایت لماست